دورتکس DORTEX

درب اتوماتیک دورتکس | dortex

دورتکس در طراحی و تولید انواع اپراتورهای درب اتوماتیک میکرو پردازنده مشغول به کار است،