دکو DECO

اپراتور درب DECO

مشخصات کلی دستگاه DECO عبارتند از:Screenshot (251)

  • قابلیت اتصال به کلید ۵ حالته که حالت های ذیل را به کاربر ارائه می دهد:

۱) حالت باز   ۲) حالت نیمه باز    ۳) یکطرفه     ۴) قفل    ۵) اتوماتیک

  • حمل لنگه های درب تا وزن ۱۵۰ کیلوگرم
  • قابلیت اتصال به سیستم امنیتی هشدار دهنده هنگام ورود افراد
  • دارای ریموت همراه با چهار حالت : ۱) باز دائم    ۲) یکبار باز    ۳) قفل    ۴) نیمه باز
  • قابل اتصال به دستگاه کنترل کننده امنیتی، دستگاه کارت خوان، اثر انگشت، حضور و غیاب (Access Control)
  • دستی شدن سیستم در مواقع اضطراری
  • Screenshot-254Screenshot-233