سسامو SESAMO

درب اتوماتیک سسامو | SESAMO

SESAMO در سال ۱۹۶۵ در Casale Monferrato ایتالیا ظاهر شد و قصد دارد اتوماتیزم ها را برای درب ها، پنجره ها و کرکره ها تولید کند. در اواسط دهه ۱۹۷۰ SESAMO خود را برای تولید اتوماتیزم برای درب های کشویی کشف کرد: کیفیتی که Sesamo را دقیقا به واقعیت سازمانی، تکنولوژیکی و محصول در طی سی سال های آینده می دهد.