فک FAAC

درب اتوماتیک فک | FAAK

Fabbrica Automatismi Apertura Cancelli (FAAC) در سال ۱۹۶۵ تاسیس شد و بلافاصله مترادف اتوماسیون برای دروازه های سراسر جهان شد. کیفیت، ایمنی، قابلیت اطمینان، رضایت، اشتیاق و تحقیق، ارزش هایی است که شرکت به معنای واقعی کلمه، درهای خود را به یک بازار جدید باز می کند، در حال توسعه یک کسب و کار است که به تدریج منجر به تشکیل گروه می شود.

نوشته های مشابه