لابل LABEL

درب اتوماتیک لابل | label

شرکت لابل در سال ۱۹۸۰ به عنوان آزمایشگاه الکترونیک تاسیس شد، که از آن به اختصار LABEL تأسیس شد، این شرکت به سرعت به عنوان تولیدکننده الکترونیک اتوماسیون به طور کلی تاسیس شد.

لابل کارنامه درخشانی در تولید و طراحی دربهای اتوماتیک دارد