یونیک UNIQUE

غلطک هنگر درب اتوماتیک یونیک UNIQUE

غلطک هنگر درب اتوماتیک یونیک UNIQUE

غلطک هنگر درب اتوماتیک یونیک UNIQUE

اپراتور درب اتوماتیک یونیک UNIQUE دارای شش غلطک هنگر درب اتوماتیک یونیک UNIQUE برای هر لنگه درب می باشد که شامل چهار غلطک هنگر درب اتوماتیک یونیک UNIQUE در سایز بزرگ جهت تحمل وزن هر درب و دو غلطک هنگر درب اتوماتیک یونیک UNIQUE در سایز کوچکتر برای حفظ تعادل و جلوگیری از ارتعاش می باشد. تسمه اپراتور درب اتوماتیک یونیک UNIQUE از نوع فایبر گلاس تقویت شده است که به وسیله این تسمه نیرو به دربهای متحرک منتقل شده و درب بر روی ریل آلومینیومی حرکت می کند.

نوشته های مشابه