یونیک UNIQUE

کلید کنترل برق درب اتوماتیک یونیک UNIQUE

کلید کنترل برق درب اتوماتیک یونیک UNIQUE

کلید کنترل برق درب اتوماتیک یونیک UNIQUE

کلید کنترل برق درب اتوماتیک یونیک UNIQUE که در دو‌حالت خاموش و روشن عمل کرده و قابلیت کنترل کارکرد کلی سیستم را دارا می باشد.

نوشته های مشابه