یونیک UNIQUE

کلید گردان درب اتوماتیک یونیک UNIQUE

کلید گردان درب اتوماتیک یونیک UNIQUE

کلید گردان درب اتوماتیک یونیک UNIQUE

کلید گردان کنترل تعیین وضعیت ۵ حالته سیستم درب اتوماتیک یونیک UNIQUE
کلید گردان درب اتوماتیک یونیک UNIQUE و تعیین وضعیت دیجیتال اپراتور درب اتوماتیک یونیک امکان تعیین وضعیت حالتهای مختلف سیستم را از طریق کلید تعیین وضعیت و همچنین ریموت کنترل سیستم را دارمی باشد.

نوشته های مشابه