یونیک UNIQUE

کنترل باکس درب اتوماتیک یونیک UNIQUE

کنترل باکس درب اتوماتیک یونیک UNIQUE

سیستم کنترل باکس درب اتوماتیک یونیک UNIQUE که با استفاده از میکروکنترولر عمل می نماید، به صورت هوشمندانه وزن هر درب را می سنجد و طول بازشوندگی را حساب می کند. کنترل باکس درب اتوماتیک یونیک UNIQUE حتی اصطحکاک و سایش را نیز محاسبه می کند. کنترل باکس درب اتوماتیک یونیک UNIQUE دارای حفاظت های مختلفی جهت جلوگیری از آسیب رساندن به افراد و اشیایی که به صورت اتفاقی ممکن است بین درب قرار گرفته باشند، می باشد. کنترل باکس درب اتوماتیک یونیک UNIQUE در مقابل تغییرات احتمالی ولتاژ و یا اختلالات دیگری که ممکن است به صورت اتفاقی و یا توسط افراد صورت پذیرد محافظت شده است.

نوشته های مشابه