درب بانکی, درب شیشه ای بانکی

درب شیشه ای بانکی

درب شیشه ای بانکی

درب شیشه ای بانکی درب شیشه ای بانکی چشمی دار یا به عبارتی درب چشمی دار از انواع درب اتوماتیک است که وسیع ترین کاربرد را در این صنعت به خود اختصاص داده است، اسان ترین نوع درب پارکینگ و درب ورودی در مکان های پر رفت و امد درب شیشه ای بانکی هستند.
همانطور که از نام درب شیشه ای بانکی پیداست با نزدیک شدن شخص (یا شی) طبق فاصله تنظیم شده در مدار درب، درب باز میشود و نیازی به استفاده از دستگیره و حتی ریموت نمیباشد. درب شیشه ای بانکی باعث ایجاد سرعت در رفت و امد و عدم تجمع افراد در محل ورودی مکان های پر تردد میشود و همچنین با کمترین زحمت و کوتاه ترین مکث امکان رفت و امد فرد را میسر میکند، در نتیجه جهت ایجاد سرعت و تسهیل در رفت و امد درب شیشه ای بانکی را به شما پیشنهاد میکنیم.

عملکرد و انواع درب شیشه ای بانکی را به شما معرفی میکنیم:
نحوه عملکرد درب شیشه ای بانکی
کارچشمی ها به نحوی است که وقتی رو به روی هم قرار میگیرند یک خط مادون قرمز (که با چشم غیر مسلح قابل رویت نمی باشد) جلوی درب ایجاد می کند و زمانی که مانعی بین این دو چشمی قرار میگیرد ارتباط نوری آن ها قطع می شود و به صورت اتوماتیک فرمانی به دستگاه مرکزی کنترل درب اتوماتیک صادر می کنند.
این چشمی به گونه ای در درب چشمی کار میکند که درب در نقطه مادون قرمز و یا برگشت از حالت عادی خود است و میتواند تغییر مسیر بدهد (مثلا درب شیشه ای بانکی در حال بسته شدن تغییر مسیر داده و باز می شود). به این صورت از خطرات احتمالی جلوگیری می کند.کار دیگر این چشمی ها زمانی است که بعد از بیرون رفتن شخص چشمی ها تشخیص می دهند که مانع عبور کرد و اگر تا مدت زمان معینی دیگر مانعی تشخیص ندهند فرمان بسته شدن خودکار درب شیشه ای بانکی را به مدار کنترل صادر می کنند و از باز ماندن بی مورد درب شیشه ای بانکی جلوگیری می کنند.

نوشته های مشابه