فریم درب اتوماتیک, فریم لس

فریم لس

فریم لس نوع دیگری از درب های اتوماتیک شیشه ای است که در آن ها از شیشه بدون فریم استفاده شده است. این نوع از درب ها به علت نداشتن فریم بسیار ظریف و آسیب پذیر می باشند، بنابراین در محل های پرتردد و شلوغ که امکان ضربه خوردن به درب وجود دارد استفاده از آنها توصیه نمی شود. اما در مکان هایی که دارای طراحی خاصی بوده و بنابر اقتضای معماری استفاده از درب شیشه ای اتومایک بدون فریم لازم باشد می توان از این نوع از درب ها استفاده نمود.

نوشته های مشابه