اپراتور درب اتوماتیک

اپراتور درب اتوماتیک

اپراتور درب اتوماتیک

اپراتور درب اتوماتیک

سیستم اپراتور درب اتوماتیک برگرفته از فناوری آلمان ، مطابق با استانداردهای ایمنی اروپا است. اپراتور درب اتوماتیک ،قدرتمند ، ایمن و قابل اعتماد با کیفیت عالی است.

مزایای اپراتور درب اتوماتیک

۱٫ کیفیت عالی اپراتور های درب اتوماتیک

۲٫ اقتصادی

۳٫ عمر طولانی: اپراتور درب اتوماتیک بیش از ۵ عمر میکند.

۴٫ ایمنی. هنگام استفاده از اپراتور درب اتوماتیک، پانل های درب به آرامی معکوس می شوند.

۵٫ بی صدا. در اپراتور درب اتوماتیک ، ریل مسیر توسط یک پد است که می تواند سر و صدا را کاهش دهد و از چرخ ها محافظت کند

۶٫ فناوری جدید :کنترل اپراتور درب اتوماتیک با تلفن همراه.

عملکرد و ساختار اپراتور درب اتوماتیک

با کنترل سیگنال فعال سازی توسط سنسور ، اپوراتور درب اتوماتیک باز می شود و موتور دنده را برای حرکت تسمه و قرقره فعال می کند. وقتی هیچ کسی در داخل منطقه فعال سازی شناسایی نشود ، سنسور عمل کرده و اپراتوردرب پس از مدت زمان مشخصی بسته می شود.

(۱) اپراتور درب اتوماتیک مجموعه ای از دستگاه ها و کنترل کننده ها است که در را باز یا بسته می کند. این شامل اجزایی مانند موتور دنده ای و کنترل کننده درب است.
(۲) سوئیچ تعمیر و نگهداری در هنگام تعمیر و نگهداری درب می توان به راحتی اپراتور درب اتوماتیک را روشن یا خاموش کرد.
(۳) سنسور فعال سازی سنسورهای فعال سازی برای ارسال باز و بسته شدن درب از طریق ارسال سیگنال به اپراتور درب استفاده می شوند.

نوشته های مشابه