لوازم جانبی

رادار درب اتوماتیک

رادار درب اتوماتیک در دو مدل موجود است. نوع اول رادار درب اتوماتیک مادون قرمز می باشد که این رادار درب اتوماتیک همانطور که از نام آن پیداست نسبت به اشعه مادون قرمز حساس می باشد. نام دیگر رادار درب اتوماتیک مادون قرمز رادار حرارتی نیز می باشد زیرا اشعه مادون قرمز از حرارت ناشی می شود. دومین نوع رادار درب اتوماتیک رادار ماورا صوت است که یک فرستنده اولتراسونیک و یک گیرنده آن را دارا می باشد. رادار درب اتوماتیک ماورا صوت به این صورت کار می کند که در هر لحظه امواج را ارسال و دریافت می کند و در صورت حس کردن جسم خارجی این رادار درب اتوماتیک عکس العمل نشان می دهد.

dae8c6d9-558b-4c48-b344-8d5e233378f5