لوازم جانبی

هنگر اپراتور درب اتوماتیک

هنگر اپراتور درب برقی ( درب اتوماتیک ) شیشه ای چیست ؟

متعلقات اپراتور درب اتوماتیک شیشه ای شامل موارد زیادی می باشد ، هنگر درب اتوماتیک جزء قطعاتی است که داخل ریل اصلی در قسمت داخلی قرار می گیرد .

 

636ac063-a75b-4844-8f50-a44d48769a61

همانطور که گفته شد پس از رویت شخص در جلوی درب موتور اپراتور حرکت کرده و تسمه هم در نتیجه حرکت خواهد کرد . لنگه های متحرک به همین تسمه ها متصل بوده تا با حرکت تسمه لنگه ها هم حرکت کند . قطعه ای که از تسمه به لنگه ها متصل است هنگر نامیده میشود . هنگر ها دارای دو تا سه غلطک می باشد .

هنگر ها توسط خار هنگر به لت ها متصل می شود .