درب اتوماتیک مغازه

درب اتوماتیک مغازه

درب اتوماتیک مغازه

درب اتوماتیک مغازه

فروشگاه ها و سوپرمارکت ها همیشه بهترین چیزها را برای مشتریان خود دارند. این رفاه نه تنها بر اساس نور محیط ، رنگ محصولات ، دما ، جو ایجاد شده با پخش موسیقی است ، بلکه به راحتی ورود و خروج نیز بستگی دارد. درب اتوماتیک مغازه در ورودی و خروجی ساختمان هستند.

درب اتوماتیک مغازه چگونه کار میکنند ؟

دسترسی به درب اتوماتیک مغازه با استفاده از سنسورهای حرکت به طور خودکار باز و بسته می شوند، وقتی کسی به درب اتوماتیک مغازه نزدیک می شود به طور خودکار باز می شود. سپس چند ثانیه بعد از خروج کاربر از منطقه تعریف شده توسط نرم افزار موتور ، بسته می شوند. بسته به نوع درب اتوماتیک مغازه ، یک جفت سنسور دیگر می تواند شیئی را در وسط مسیر درب اتوماتیک حس کند تا درهای بسته شده جمع شوند و جسم را خرد نکنند.

درب اتوماتیک مغازه چگونه است ؟

درب اتوماتیک مغازه به طور معمول شیشه ای در مدل های کشویی یا چرخشی ساخته می شوند. این بدان معنی است که می توان درب اتوماتیک مغازه را با هر نقطه دسترسی سازگار کرد. بدیهی است که قیمت درب اتوماتیک مغازه به اندازه آنها بستگی دارد. این نوع درب اتوماتیک مغازه دسترسی را برای کسانی که چرخ دستی خرید را هول می دهند یا کسانی که دست خود را با کیسه های خرید پر می کنند بسیار راحت کرده است.

نوشته های مشابه