درب شیشه ای ریلی

درب شیشه ای ریلی

درب شیشه ای ریلی

درب شیشه ای ریلی این دربهای اتوماتیک معمولا علاوه بر دربهای جدید بر روی دربهای موجود و با نصب یک بازو و مجموعه مکانیزم به صورت اتوماتیک عرضه می گردند.
در مورد درب شیشه ای ریلی نیز عامل اصلی انتخاب نوع دستگاه وزن لنگه درب شیشه ای ریلی همراه با تردد روزانه می باشد که مشخص می کند چه نوع دستگاه باید انتخاب گردد.

حسن بزرگ درب شیشه ای ریلی امکان نصب درب شیشه ای ریلی را بر روی دربهای موجود و قیمت نسبتا مناسب درب شیشه ای ریلی می باشد و عیب مهم این درب شیشه ای ریلی اتوماتیک نیز این است که برای مکانهای که دارای تردد بسیار بالا است مناسب نمی باشد درب شیشه ای ریلی معمولا برای ورود راهروها و کریدورها و مکانهائی عرض پاشو بسیار محدود است یکی از گزینه های مناسب است .

نوشته های مشابه